Kvinne (46) har fått en kreftdiagnose og beskjed om at det er viktig at hun får behandling raskt. Hun sendes fra det ene sykehuset til det andre, henvisningen hennes blir forsinket, hun får ikke klare svar, og rotet gjør henne veldig redd.

Kasteball Pasienten får først vite at hun skal få behandling ved det Universitetssykehuset som har ansvaret for hennes type kreft i det området hun bor. Hun blir fortalt at hun vil få behandling innen 14 dager. Deretter får hun beskjed om at hun skal til PET-scanning ved et annet Universitetssykehus, og blir usikker på hvor hun egentlig skal behandles.

Uklarhet Pasienten kontakter sykehuset som skal foreta PET-scanningen, får beskjed om at henvisningen hennes er forsinket, at sykehuset trenger mellom syv og ti dager på å behandle selve henvisningen, og at hun ikke kan få beskjed om når hun vil få behandling.

Søker hjelp Uklarheten og usikkerheten om når og hvor kvinnen skal få behandling, kommer på toppen av uroen over selve kreftdiagnosen. Pasienten blir redd, og søker hjelp hos Norsk Pasientforening for å få klarhet i når og hvor hun skal behandles.

Får svar Norsk Pasientforening avklarer på hvilket sykehus og når kvinnen skal behandles, og setter henne i kontakt med overlegen ved den avdelingen som skal behandle henne. Avklaring og ryddig informasjon gjør det mulig for henne å konsentrere seg om behandlingen og konsekvensene for sin egen hverdag.

Pasienter som har fått alvorlige beskjeder om sin helse, har behov for forutsigbarhet og trygghet. Manglende eller uklar informasjon og lange ventetider fører ofte til bekymring og redsel. Norsk Pasientforening ser mange eksempler på at rot, sommel og manglende samarbeid mellom ulike deler av helsevesenet skaper utrygghet for pasientene.

[contact-form-7 id=»321″ title=»Var denne informasjonen nyttig?»]