Kvinne (22) hadde en livstruende cyste i milten, og hadde selv funnet ut at den beste behandlingen var å få i utlandet. Undersøkelser viste at hun hadde rett. Cysten ble avvist som ufarlig av en rekke leger før hun fikk hjelp.

Sjelden tilstand Kvinnen hadde en falsk cyste, som var oppstått etter at kvinnen hadde vært utsatt for grov vold. Det er sjelden slike cyster oppstår, men problemet er kjent. Kvinnen hadde oppsøkt flere leger for å få behandling. Hun hadde opplevd at hun ikke ble hørt, og ikke tatt alvorlig. Hun hadde fått beskjed om at cysten var medfødt, innkapslet og ufarlig. Hun visste selv at den ikke var medfødt, fordi røntgenbilder tatt før voldsepisoden ikke viste noen cyste.

Egne undersøkelser Fordi hun ikke fikk hjelp i helsevesenet, hadde kvinnen selv gjort grundige undersøkelser både for å finne ut hva som var galt, og for å kartlegge hvilken behandling som var den beste. Hun var opptatt av å beholde mest mulig av milten, noe som krevde bruk av spesielle metoder. Da kvinnen oppsøkte Norsk Pasientforening for å få hjelp til å få behandling i utlandet, overleverte hun all sin dokumentasjon til foreningen. Undersøkelser viste at kvinnen hadde rett, både når det gjaldt diagnose og behandling.

Traumatisert Kvinnen var ressurssterk, men sterkt traumatisert etter en rekke avvisninger og dårlige møter med både helsevesenet og politiet. I det første møtet med Norsk Pasientforening opptrådte kvinnen provoserende, men reagerte positivt på grenseoppgang og endret oppførsel så snart hun forstod at hun ble tatt alvorlig, at hun ble respektert og at hun ville få hjelp. Med støtte og veiledning fra Norsk Pasientforening tok kvinnen selv ny kontakt med helsevesenet, og møtte en kirurg som lyttet til hennes historie og kontaktet fagmiljøer i utlandet for å få råd og bistand.

Livstruende Kvinnen ble operert på norsk sykehus, av en kirurg som søkte råd hos utenlandske kolleger. Hun fikk den operasjonen hun ønsket, og beholdt mesteparten av milten. Da kvinnen kom på operasjonsbordet hadde den falske cysten vokst, og var over fem cm i diameter. Dette er over grensen for når cyster bør opereres, på grunn av faren for at cysten sprekker.

Norsk Pasientforening har mange eksempler på at ressurssterke pasienter som har satt seg grundig inn i sin egen sykdom, blir avvist av helsevesenet. Vårt inntrykk er at mange ansatte i helsevesenet mangler opplæring eller erfaring i å behandle pasienter som har en begrunnet mening både om hva som feiler dem og hvilken behandling de ønsker.

[contact-form-7 id=»321″ title=»Var denne informasjonen nyttig?»]