Kvinne (71) led allerede av hjertesvikt og karsykdom da hun ble innlagt med nyreproblemer og infeksjon. Sykehuset vurderte henne som svært dårlig, og kuttet deretter raskt ned på pleien. Hun ble ikke vasket, og utviklet liggesår.

Nedprioritert: Sykehuset behandlet kvinnen for infeksjon, men utover det fikk hun et minimum av stell, pleie og oppfølgning. Fordi hun ble vurdert som svært dårlig, besluttet sykehuset at hun ikke skulle gjenopplives hvis hun fikk hjertestans.

Pårørende reagerte: Kvinnens pårørende opplevde svikt på mange fronter. De ble ikke tatt med på råd før det ble besluttet at kvinnen ikke skulle gjenopplives hvis hun fikk hjertestans. De fikk rapporter om at pasienten var ”veldig dårlig”, som ikke stemte med det de selv så og hørte når de besøkte henne. De reagerte på at hun ikke fikk rent sengetøy, at hun ikke ble vasket ordentlig, og at hun fikk liggesår. De pårørende ba om en vurdering av kvinnens mulighet til å komme seg ved riktig ernæring og stell, men det tok lang tid før de ble hørt. Kvinnen ble overført til sykehjem, og døde etter kort tid.

Tung og trist avslutning: Sykehusets behandling både av den syke kvinnen og hennes pårørende ga en uverdig og problematisk avslutning. De pårørende henvendte seg til Norsk Pasientforening for å få hjelp til å klage. De søkte ikke erstatning, men trengte en unnskyldning og håpet av deres tunge opplevelse kunne bidra til endringer i sykehusets behandling av alvorlig syke pasienter.

Nye rutiner: Sykehuset tok saken alvorlig. De brukte klagen som grunnlag for å endre rutinene, både når det gjaldt informasjon til pårørende, og når det gjaldt pleie, stell og oppfølgning av svært syke pasienter. Sykehuset ga også de pårørende en unnskyldning, og beklaget enkelte uttalelser fra helsepersonell.

Helsevesenet trenger tilbakemeldinger for å kunne forbedre seg. Det er viktig at pasienter og pårørende sier fra om problemer, feil og mangler. Norsk Pasientforening har en god del eksempler på at behandlere og institusjoner tar klager alvorlig og bruker dem som grunnlag for endringer.