En ung kvinne (22)  ble innlagt med klare symptomer på tarmslyng, men på grunn av manglende kunnskap og erfaring hos behandlerne, tok det 36 timer før hun ble operert. Da var det for sent å unngå varige skader.

Ødelagt tarm Kvinnen hadde både sprutbrekninger og store magesmerter da hun ble innlagt med det som viste seg å være tarmslyng. Symptomene var helt i tråd med læreboken. Da hun omsider ble lagt på operasjonsbordet, var både deler av tynntarmen og deler av tykktarmen ødelagt. Hun måtte fjerne deler av tarmen, og fikk kronisk diaré etterpå.

Nerveskader Legen som opererte kvinnen for tarmslyng, var uerfaren, og feil under operasjonen ga henne varige nerveskader. I tillegg til den medisinske feilbehandlingen, ble pasienten oversett og avvist av sykehuset etter operasjonen. Hun fikk ingen forklaring på det som hadde skjedd, hun fikk ingen beklagelse for feilbehandlingen, og sykehuset prøvde først og avfeie nerveskaden som et psykisk problem.

Tok opp kampen Kvinnen fant seg ikke i verken feilbehandlingen eller sykehusets oppførsel etterpå. Hun kontaktet Norsk Pasientforening, og fikk hjelp til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). I løpet av saksbehandlingen fikk pasienten svar på spørsmålene om hva som hadde gått galt. I tillegg ble hun tilkjent erstatning.

Norsk Pasientforenings erfaring er at pasienter som er feilbehandlet nesten alltid har et sterkt behov for å få klarhet i hva som har skjedd, og hvorfor det skjedde. Mange trenger også en beklagelse for å kunne gå videre og tilpasse seg en hverdag med kroniske plager. Når sykehus verken forklarer eller beklager, og i tillegg avviser fysiske symptomer som psykiske plager, opplever mange pasienter at de blir krenket.