Mann (60) er lammet i armer og ben og avhengig av å puste gjennom en tube i luftrøret etter langvarig sykehusbehandling for en nervesykdom. Han trenger rehabilitering, men er for syk til å få et tilbud. Han havner på sykehjem i stedet.

Tre måneder i respirator: Pasienten har nervesykdommen Guillan Barre og har vært på sykehus i fire måneder. I tre av disse månedene har han ligget i respirator. Han er ferdig behandlet, men trenger rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Får ikke tilbud: Før pasienten utskrives fra sykehuset, blir han vurdert både av representanter for den spesialiserte rehabiliteringstjenesten, og av sykehusets egen rehabiliteringsavdeling. Han er for syk til å få tilbud om rehabilitering. Problemet er dels at han trenger døgnpleie, og dels at han trenger spesialpleie fordi han fortsatt er avhengig av å puste gjennom en tube i luftrøret. Løsningen blir sykehjem i første runde.

Avvises igjen: Etter to måneder på sykehjem får pasienten lungebetennelse og sendes tilbake til sykehuset. I tillegg til at han får behandling for lungebetennelsen, blir tuben i luftrøret fjernet. Dette gir grunnlag for ny søknad om rehabilitering. Pasienten blir avvist nok en gang. Denne gangen er problemet at han har et så lavt funksjonsnivå at han ikke kan få utbytte av alminnelig rehabilitering. Løsningen blir å søke ny sykehjemsplass på nytt sykehjem.

Familien reagerer: Pasienten skal etter planen skrives ut og sendes til nytt sykehjem en fredag, men mannens sønn reagerer og kontakter Norsk Pasientforening. Medarbeidere fra foreningen kontakter mannens lege, og utskrivningen blir utsatt.

Får tilbud utenfor kommunen: Norsk Pasientforening tar initiativ til et tverrfaglig møte, og resultatet blir at pasienten får tilbud om rehabiliteringsplass på en institusjon utenfor sin hjemkommune. Forutsetningen er at mannens hjemkommune betaler. Kommunen aksepterer å dekke kostnadene inntil pasienten er frisk nok til at kommunens egen rehabiliteringstjeneste kan gi ham et tilbud.

Norsk Pasientforening ser flere eksempler på at pasienter med stort behov for pleie ikke får rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten. Da blir det kommunehelsetjenestens oppgave å finne et tilbud, og her er det for ofte økonomiske hensyn som styrer hvilket tilbud pasienten får. Konsekvensene kan bli at pasientene ikke får et tilbud som er tilpasset dem, og dermed risikerer mangelfull rehabilitering.

[contact-form-7 id=»321″ title=»Var denne informasjonen nyttig?»]