Mann (44) fikk ikke beskjed om at øyedråpene han fikk etter en operasjon, kunne gi en alvorlig bivirkning. Bruken av dråpene ga ham delvis synstap. Til tross for at legen sviktet sin informasjonsplikt, fikk mannen ikke erstatning.

Pasienten gjennomgikk en enkel og ganske vanlig øyeoperasjon. Selve operasjonen gikk helt etter boken. Det oppstod ingen komplikasjoner eller uventede problemer. Øyedråpene pasienten fikk etter operasjonen, er helt standard behandling etter denne type operasjoner. Bivirkningen er både godt kjent og fryktet.

Pasienten fikk resept på en langvarig behandling med steroide øyedråper etter operasjonen. Legen ga ham ikke beskjed om at bruken av dette legemiddelet kunne føre til trykkøkning i øyet, noe som igjen kunne føre til delvis synstap. Han fikk heller ikke beskjed om at hvis han opplevde tåkesyn, kunne det være et symptom på trykkøkning, og at han da burde oppsøke lege umiddelbart.

Etter at han begynte å bruke øyedråpene, fikk pasienten tåkesyn flere ganger. Han fortalte dette til legen, som målte trykket og ikke fant noe unormalt. Selv ikke etter at pasienten hadde fortalt om episodene med tåkesyn, fortalte legen at dette kunne være et symptom på en alvorlig bivirkning.

Bruken av øyedråpene fikk en alvorlig konsekvens for pasienten: Han fikk delvis synstap på det opererte øyet. Mannen søkte erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og begrunnet kravet med at hans alvorlige bivirkning kunne vært unngått hvis legen hadde gitt ham nødvendig informasjon.

Mannen fikk avslag hos NPE. Begrunnelsen var at det er rutine å gi informasjon om bivirkninger, og NPE la derfor til grunn at pasienten hadde fått denne informasjonen. NPE konkluderte med dette til tross for at journalen ikke fortalte hvilken informasjon mannen hadde fått, og til tross for at han selv fortalte at han ikke hadde fått informasjon.

Norsk Pasientforening har behandlet mange saker der pasienter ikke har fått informasjon, og der denne svikten har ført til alvorlige konsekvenser for pasienten. Vår erfaring er at pasienter sjelden vinner frem i saker der problemet er mangelfull informasjon. Årsaken er det pasienten forteller, blir tillagt liten vekt.