Kvinne (38) hadde vært gjennom en stor operasjon. Hun merket at såret luktet, og ble urolig. Hjemmesykepleierne avviste hennes bekymring. Da kvinnen selv kontaktet lege, ble det oppdaget at hun hadde fått infeksjon og koldbrann. 

Høy risiko Kvinnen gjennomgikk en dobbeltsidig operasjon der vev ble flyttet fra magen for å danne nye bryst etter brystkreft. Selve operasjonen var vellykket. Etter så store operasjoner er det høy risiko for at det går koldbrann i såret. Pasienter bør derfor helst bli på sykehuset til det er klart at såret gror godt, og som et minimum bør pasienter få tett oppfølgning fra helsepersonell med kunnskap om risikobildet, og erfaring i sårstell.

Ingen journal Pasienten ble sendt hjem etter en uke, og fikk hjemmesykepleie for stell av såret. Hjemmesykepleien fulgte den vanlige rutinen, og skiftet kompresser hver dag. Kvinnen var urolig, først og fremst fordi såret luktet. Hjemmesykepleierne avviste pasientens bekymring, og søkte ikke faglig råd hos andre for å få såret vurdert. Det ble ikke skrevet journal, hverken om kvinnens bekymring, eller om sårutviklingen.

Ny operasjon Etter 10 dager klarte kvinnen selv å se på såret, som var kraftig betent. Hun kontaktet lege, og ble øyeblikkelig sendt til sykehus, der det ble oppdaget at hun hadde infeksjon og koldbrann. Kvinnen ble operert for å fjerne det vevet som var angrepet av koldbrann. Situasjonen er så alvorlig at såret må holdes åpent en periode. Koldbrannen hadde gått dypt, og i tillegg hadde infeksjonen også skadet vevet. Konsekvensen ble at kvinnen fikk varige svekkelser i bukveggen og mange plager.

Faglig svikt Etter at kvinnen kontaktet Norsk Pasientforening ble hennes sak vurdert av en av foreningens spesialister. Han konkluderte med at det hadde skjedd en faglig svikt i den sårpleien kvinnen fikk etter operasjonen. Kvinnen ble deretter henvist til spesialisthelsetjenesten for videre oppfølgning.

Lovbrudd I samråd med pasienten sendte Norsk Pasientforening klage til fylkeslegen, fordi hjemmesykepleien ikke hadde skrevet journal som dokumenterte kvinnens sårutvikling, bekymring og komplikasjoner. Fylkeslegen konkluderte med at den manglende dokumentasjonen kunne ha medvirket til skadene pasienten fikk, og at den manglende dokumentasjonen var et lovbrudd. Kvinnen har søkt erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Norsk Pasientforening møter jevnlig pasienter som har fått skader og komplikasjoner fordi deres opplysninger om egen helse ble avvist eller avfeid som alminnelig uro. Pasientens egen historie er helt avgjørende for å få stilt riktig diagnose raskest mulig. Derfor er det en alvorlig svikt når pasienten ikke blir hørt.

[contact-form-7 id=»321″ title=»Var denne informasjonen nyttig?»]