En 28 år gammel kvinne ble feilbehandlet for en psykisk lidelse i 11 år. Hun ble innlagt over 100 ganger med stadig nye diagnoser og medisiner. Hun ble også behandlet med elektrosjokk. Sakkyndige vurderinger innhentet gjennom Norsk Pasientforening, konkluderte med at pasienten hadde fått en rekke uriktige diagnoser, blitt utsatt for feilbehandling gjentatte ganger og opplevd alvorlig behandlingssvikt. 

Rot og forvirring

Kvinnen ble sendt fra den ene behandleren til den andre, det ble ikke laget noen plan for behandlingen hennes, og oppfølgningen varierte sterkt. For denne pasienten ble alle skiftene mellom ulike behandlere og de stadige endringene i medisinering og andre tiltak en alvorlig ekstrabelastning. Hun var allerede traumatisert og hadde stort behov for ro, trygghet og stabile, nære forhold. I stedet for å få ro ble hun en kasteball i helsevesenet.

Alvorlige bivirkninger

Pasienten ble overmedisinert i lange perioder, og ulike medikamenter ble til dels gitt samtidig. Medisineringen ga kvinnen betydelige bivirkninger, noe av dem er varige og gir henne store fysiske plager.

Bedring etter ni år

 Etter ni år som svingdørpasient i det psykiske helsevesenet fikk kvinnen en ny terapeut som gjennomgikk hele behandlingsopplegget og fjernet en del medikamenter. Denne opprydningen bidro til en betydelig bedring i kvinnens helse. Uheldigvis ble pasienten omplassert til ny behandler nok en gang, hun trenger fortsatt oppfølgning, og hun oppsøkte Norsk Pasientforening for å få hjelp til å finne ut hva som sviktet under hennes lange opphold i helsevesenet.

Feilbehandling

 Norsk Pasientforening hjalp kvinnen med å innhente sakkyndige vurderinger. Disse vurderingene konkluderte med at pasienten har fått en rekke uriktige diagnoser, blitt utsatt for feilbehandling gjentatte ganger, opplevd alvorlig behandlingssvikt, og lidd under overmedisinering. Pasienten fikk bistand med å klage til fylkesmannen, og til å sende skademelding til Norsk Pasientskadeerstatning. En av de behandlingsinstitusjonene pasienten har vært på, har etter dette innrømmet og beklaget alvorlig behandlingssvikt. Det betød mye for pasienten.

Norsk Pasientforening møter mange pasienter som har vært utsatt for feilbehandling. En stor del opplever feilbehandlingen som en krenkelse. Det er ofte tre ting som er avgjørende for disse pasientene og deres pårørende. Den ene er å få avklart hva som har gått galt. Den andre er å få en beklagelse for det de har vært utsatt for. Den tredje er å melde fra om hva som har skjedd, slik at den svikten de har vært utsatt for kan bidra til at det ryddes opp.