Norsk Pasientforening og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har hatt sitt årlige samarbeidsmøte. Denne gang var det NPE som inviterte. Det ble et konstruktivt møte hvor mange viktige problemstillinger knyttet til saksbehandling og de sakkyndiges arbeid ble drøftet.  

Norsk Pasientforening bistår ikke i et høyt antall saker, men vi følger som regel saksprosessen tett og bidrar med innspill og vurderinger underveis. Over år gir dette et godt bilde av hvordan sakene håndteres. Vi vil spesielt nevne tabellen som brukes i menvurderinger («invaliditetstabellen»), som vi mener forlengst burde vært revidert. NPE støtter dette. 

Vi ser frem mot et fortsatt godt samarbeid.