Ta kontakt
vi hjelper deg!

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Hjelpen er gratis

22 00 74 00

post@pasient.no

Send oss en melding

Vi hjelper deg gratis

Norsk Pasientforening bistår pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet og føler seg som kasteballer hvor de selv har ansvaret for å samle de løse trådene.

Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Norsk Pasientforening er landsdekkende lavterskeltilbud for alle pasienter og pårørende i Norge.

Dette kan vi hjelpe pasienter og pårørende med

  •  Vi lytter til pasientens og de pårørendes historie
  • I den enkelte sak opptrer vi med fullmakt fra pasient eller pårørende
  • Vi innhenter og gjennomgår journaler for å avdekke svikt og feilbehandling
  • Vi samarbeider med faste medisinske rådgivere i mange av sakene
  • Vi er fullmektige i klage/erstatningssaker og bidrar med medisinske vurderinger der hvor dette anses å kunne ha betydning for resultatet
  • Vi gir råd og støtte gjennom klageprosesser også der hvor pasienter/pårørende fører sin egen sak
  • Vi har som mål å bidra til dialog og dempe konflikter
  • Finne og forstå rettigheter og juridiske problemstillinger, samt digitale plattformer

AKTUELT FRA NORSK PASIENTFORENING

 

 

En livsfarlig feildiagnose

En livsfarlig feildiagnose

Kulen på låret vokste fra størrelsen på en halv pingpongball til en svulst på 3,8 kg i løpet av knapt fire måneder. Legene påsto hårdnakket at det var et hematom- en blodansamlig under huden. Det skulle vise seg å være et sarkom – kreft i bløtdelsvevet. Pasienten, vi...

Årsmelding 2021

Årsmelding 2021

Du kan lese den her: Norsk Pasientforening - Årsmelding 2021

Norsk Pasientforening har fått ny generalsekretær

Norsk Pasientforening har fått ny generalsekretær

Else Marie Pedersen er ansatt som ny generalsekretær i Norsk Pasientforening. Hun tar over etter Tove Hanche- Olsen som går av etter snart 7 år i jobben. Else Marie er utdannet sykepleier med fordypning blant annet i akuttmedisin, demensutredning og premature barn-  i...

Følg Norsk Pasientforening på sosiale medier

Trenger du en ledsager?

Ledsager kan være en viktig hjelp for mange og vår erfaring er at dialogen ofte blir mer konstruktiv når en ledsager er med.