Tlf: 22 00 74 00 Telefontid (man-tors) kl 10:00 til 15:00. (fre 10-12) E-postpost@pasient.no

Ta kontakt
vi hjelper deg!

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Hjelpen er gratis og du hører fra oss i løpet av 48 timer

22 00 74 00

post@pasient.no

Send oss en melding

Støtt Norsk Pasientforening

Norsk pasientforening er et gratis og landsdekkende lavterskeltilbud som bistår pasienter og pårørende i møte med helsevesenet. Vi treffer alle slags pasienter og fra alle fagfelt på deres mest sårbare tidspunkt og ofte etter alvorlige hendelser.

NP har i 40 år hjulpet pasienter og pårørende, og ofte de som ikke har nettverk, ressurser, evner til å skrive søknader og klager, eller de som ikke har økonomi til dyre privatpraktiserende advokater og dyre sakkyndige uttalelser. Vår tanke er at alle har rett på et vern og at ingen saker er for liten og ingen for stor – vi lytter og tar deg på alvor. Erfarne medarbeidere med helsefaglig bakgrunn og juss sammen med frivillige ledsagere utgjør derfor en viktig rolle i mange pasienters liv.

Statsbudsjettet varsler nå at de ønsker å stoppe faste bevilgninger til NP. Statsbudsjettets anbefalinger kom som lyn fra klar himmel, og påfører oss en uforutsigbar fremtid. I praksis betyr det at foreningen kan måtte legges ned. Ved å fjerne fast tilskudd skaper regjeringen ikke bare utrygge arbeidsplasser, men fratar de mest sårbare pasientene et stabilt, troverdig og pålitelig tilbud.

Er du enig i at Norsk Pasientforening skal videreføres som et nasjonalt og trygt lavterskeltilbud, så håper vi at du kan signere oppropet.

 Vi hjelper deg

Norsk Pasientforening er landsdekkende lavterskeltilbud for alle pasienter og pårørende i Norge. 

Vår hjelp er gratis.

Foreningen bistår pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet. Mange føler at de ikke blir hørt, står alene eller blir kasteballer i et system hvor ingen tar ansvar.

Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Dette kan vi hjelpe pasienter og pårørende med

  •  Vi lytter til pasientens og de pårørendes historie
  • I den enkelte sak opptrer vi med fullmakt fra pasient eller pårørende
  • Vi innhenter og gjennomgår journaler for å avdekke svikt og feilbehandling
  • Vi samarbeider med faste medisinske rådgivere i mange av sakene
  • Vi er fullmektige i klage- og erstatningssaker
  • Vi bidrar med medisinske vurderinger der hvor dette anses å kunne ha betydning for resultatet
  • Vi gir råd og støtte gjennom klageprosesser også der hvor pasienter/pårørende fører sin egen sak
  • Vi har som mål å bidra til dialog og dempe konflikter
  • Finne og forstå rettigheter og juridiske problemstillinger
  • Finne frem til skjema, søknader ol på digitale plattformer

«Jeg blir ikke hørt» er noe vi ofte hører pasienter sier.

I dag gjelder det ikke bare enkeltmennesker, familier eller pårørende i møte med helsevesenet, men nå også vår egen organisasjon i møte med de som sitter på pengene.

Ikke alle forstår hvordan det er å leve med synlig eller usynlig sykdom eller skade. Være avhengig av helsevesenets hjelp, men samtidig redd for å kreve noe i frykt for å miste hjelpen. Ikke å vite «svarene», men prøve så godt en kan å finne frem i helsevesenet.

Det er ikke alle pasienter som har tett nettverk eller som har noen å spørre om hjelp. Det er ikke alle som har noen som kjemper skulder til skulder med. Ikke alle som har noen som kan stille opp på utfordrede møter sammen med dem. Det er ikke alle som har helsepersonell eller noen med juridisk bakgrunn til å hjelpe å skrive søknader eller klager. Det er heller ikke alle som har kunnskaper til det selv, eller ork, når smerter eller sykdom herjer som verst.

Å stå alene mot helsevesenet kan være krevende og tøft for mange. Norsk Pasientforening har i over 40 år hjulpet pasienter og pårørende som trenger hjelp til det. Vi bistår pasienter og pårørende i møte med helsevesenet. Ofte når det verste har skjedd. Det gir unik innsikt i det som kan ramme oss alle når helsevesenet svikter. Denne innsikten og erfaringen bruker Pasientforeningen i sitt langsiktige arbeid med myndigheter og andre aktører for å forbedre helsevesenet vårt.

At vi i NP nå kanskje ikke blir hørt i vår bønn til styresmaktene, vil gi store ringvirkninger for pasienter, brukere og pårørende som trenger erfaren hjelp…..

AKTUELT FRA NORSK PASIENTFORENING

 

 

Fra arbeidstaker, mamma og kone til pasient med sjelden diagnose

Fra arbeidstaker, mamma og kone til pasient med sjelden diagnose

Alle mennesker blir sårbare når man en dag går fra å være arbeidstaker, mamma, kone og alle de andre funksjonene man fyller i hverdagen, til å bli pasient. Jeg opplevde å være pragmatisk, løsningsorientert og optimistisk de første månedene, men kombinert med å være...

Følg Norsk Pasientforening på sosiale medier

Trenger du en ledsager?

Ledsager kan være en viktig hjelp for mange og vår erfaring er at dialogen ofte blir mer konstruktiv når en ledsager er med.