Ta kontakt
vi hjelper deg!

Norsk Pasientforenings formål er å bistå pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet, og bruke erfaringene aktivt til å forbedre helsetjenesten. Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Hjelpen er gratis og du hører fra oss i løpet av 48 timer

22 00 74 00

post@pasient.no

Send oss en melding

 Vi hjelper deg

Norsk Pasientforening er landsdekkende lavterskeltilbud for alle pasienter og pårørende i Norge. 

Vår hjelp er gratis.

Foreningen bistår pasienter og pårørende som opplever problemer i helsevesenet. Mange føler at de ikke blir hørt, står alene eller blir kasteballer i et system hvor ingen tar ansvar.

Foreningen arbeider særlig med medisinske spørsmål.

Dette kan vi hjelpe pasienter og pårørende med

  •  Vi lytter til pasientens og de pårørendes historie
  • I den enkelte sak opptrer vi med fullmakt fra pasient eller pårørende
  • Vi innhenter og gjennomgår journaler for å avdekke svikt og feilbehandling
  • Vi samarbeider med faste medisinske rådgivere i mange av sakene
  • Vi er fullmektige i klage- og erstatningssaker
  • Vi bidrar med medisinske vurderinger der hvor dette anses å kunne ha betydning for resultatet
  • Vi gir råd og støtte gjennom klageprosesser også der hvor pasienter/pårørende fører sin egen sak
  • Vi har som mål å bidra til dialog og dempe konflikter
  • Finne og forstå rettigheter og juridiske problemstillinger
  • Finne frem til skjema, søknader ol på digitale plattformer

AKTUELT FRA NORSK PASIENTFORENING

 

 

Når fastlegen oppleves som angiver

Når fastlegen oppleves som angiver

I begynnelsen av april var Hanne (50) hos legen. Hennes faste lege var ikke tilstede og hun ble derfor henvist til en turnuskandidat. Lite ante hun at samtalen skulle ende med at hun ble fratatt førerkortet. Bakgrunnen for legebesøket var at pasienten skulle ha en...

En livsfarlig feildiagnose

En livsfarlig feildiagnose

Kulen på låret vokste fra størrelsen på en halv pingpongball til en svulst på 3,8 kg i løpet av knapt fire måneder. Legene påsto hårdnakket at det var et hematom- en blodansamlig under huden. Det skulle vise seg å være et sarkom – kreft i bløtdelsvevet. Pasienten, vi...

Følg Norsk Pasientforening på sosiale medier

Trenger du en ledsager?

Ledsager kan være en viktig hjelp for mange og vår erfaring er at dialogen ofte blir mer konstruktiv når en ledsager er med.