Pasienters problemer

Vi tar i mot henvendelser fra hele landet og alle deler av helsetjenesten, både offentlig og privat helsetjenste. Vår uavhengige posisjon gir oss et godt utgangspunkt for rollen som pasientens forkjemper og talerør, men vi er ikke del av behandlingsapparatet og har ingen beslutningsmyndighet. Vi jobber ut i fra pasient/pårørendes fullmakt og hjelpen er gratis.

HISTORIER FRA PASIENT HVERDAGEN

11 år med grov feilbehandling

En 28 år gammel kvinne ble feilbehandlet for en psykisk lidelse i 11 år. Hun ble innlagt over 100 ganger med stadig nye diagnoser og medisiner. Hun ble også behandlet med elektrosjokk. Sakkyndige vurderinger innhentet gjennom Norsk Pasientforening,...

Beskyldt for selvmordsforsøk

En 25 år gammel kvinne ble innlagt for behandling av hjernerystelse etter en bilulykke.På sykehuset ble hun beskyldt for selv å ha forårsaket ulykken som et selvmordsforsøk. Kvinnen som hadde vært suicicidal i tenårene, hadde fått behandling for sine...

Trengte beklagelse – fikk selvforsvar

Etter to dramatiske fødsler får kvinne (35) løfte om at hun vil få keisersnitt når hun skal føde sitt tredje barn. Sykehuset bryter løftet. Fødselen blir komplisert, barnet skades, og moren blir traumatisert. Hun får ingen beklagelse. Ba om...