Om oss

Norsk Pasientforening hjelper pasienter som har problemer med helsevesenet. Vi tar i mot henvendelser fra alle. Vi får driftstilskudd over statsbudsjettet for å drive kontoret, og hjelpen vi gir er gratis. Kontoret består av tre pasientrådgivere, en kontormedarbeider og generalsekretær. 

Kontakt oss

Norsk pasientforening
Tlf: 22 00 74 00
(mandag til torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl. 10-12)

E-post: post@pasient.no

Postadresse:
Postboks 376 Sentrum
0102 Oslo
Brosjyre for helsepersonell

"Jeg blir ikke hørt"

Dårlig kommunikasjon i helsevesenet - en trussel mot pasientsikkerhet. Se linken til Norsk Pasientforenings innlegg om pasientsikkerhet i vedlegg til Aftenposten 12. mars 2016.

 

 


 

Har du problemer med helsevesenet?

Norsk Pasientforening har lang erfaring med å hjelpe pasienter som har problemer med helsevesenet. Foreningen har gitt gratis hjelp til pasienter i 31 år. Vi gir også råd og forslag til myndighetene for å forbedre helsevesenet.
 
 

 

Hjelp oss å hjelpe

Mange opplever problemer i sitt møte med helsevesenet, og de føler seg ofte alene. Vi står på pasientens side, og vi har mange eksempler på at vår kompetanse og vår erfaring har gjort en forskjell. Vi ønsker å hjelpe enda flere, og de som trenger vår bistand skal få den gratis. Vi har imidlertid begrensede midler, og derfor håper vi at du vil bli støttemedlem i foreningen, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb.


 

Jeg trenger informasjon

Pasienter har rett til informasjon som er tilpasset deres behov. Denne rettigheten brytes hver dag i norsk helsevesen til tross for at dette er en klar og tydelig rettighet i pasient og brukerettighetsloven. De mange bruddene får sjelden konsekvenser.


 

Fikk ikke beskjed om risiko

Mann (86) med flere alvorlige sykdommer, fikk tilbud om operasjon for å fjerne en godartet svulst av sitt nye lokalsykehus. Han fikk ikke informasjon om risikoen. Dagen etter operasjonen døde han av komplikasjoner.